Bij Stippel werken wij volgens het inkomensgerelateerd systeem van Kind en Gezin.
 Dit houdt in dat u een bijdrage betaalt, voor de opvang van uw kind, afhankelijk van het inkomen van u en uw partner.
 De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezinsgegevens in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin.
 
Bijkomende kosten:
 
•  bij laattijdig afhalen wordt een sanctionerende vergoeding van € 10.00 per begonnen kwartier aangerekend
 
•  als uw kind niet aanwezig is en dit vooraf wel gepland was, zal deze dag in rekening gebracht worden (volledige dag voorzien: €25.00 en halve dag voorzien: € 15.00)
 
Wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte, vragen wij u ons te verwittigen voor 9.00 uur. 
 
Stippel voorziet voor alle kindjes ook een luierpakket (luiers, doekjes en alle hierbij horende afvalverwerking). De kostprijs voor dit pakket bedraagt 2,25 euro per dag indien het kind een volledige dag komt. Komt het kindje een halve dag (minder dan 5 uur), bedraagt deze kost 1,50 euro. Deze kosten worden maandelijks mee gefactureerd.